O firmie

Posted on

Nasz firma zajmuje się transportem asfaltu twardo lanego na terenie kraju. Świadczymy usługi wylewania asfaltu na drogach, ulicach, placach oraz innych obiektach w celu utrzymania nawierzchni asfaltowej.

O kotłach:
– specjalne kotły podgrzewane gazem do 230 stopni z automatycznym sterowaniem temperatury
– ciągłe mieszanie masy mieszadłem pionowym
– możliwość transportu jednorazowego od 1-20 ton ( jeden kocioł 10 ton)
– kotły do asfaltu twardo lanego typu GT3-GT12
– producent kotłów Linnhoff & Henne GmbH & Co. KG